Programime Java per Android

Çfarë ëshë Android?

Android është një sistem operativ për aparaturat “smart” që përfshihen disa familje produktesh. Mbi këto veçojmë një përdorim të gjerë në smartphone dhe tablet. Android është një projekt i nisur dhe sponsorizuar nga Google. Ky OS ka shumë veçori dhe funksione mbi aparaturat me prekje.

Pse Android?

Android është sistemi operativ më i instaluar në smartphone dhe ka gjithashtu përdorim të gjerë në tablet. Të krijosh programe për Android do të thotë të kesh një përdorues të numërt në mbi 190 shtete të botës.

android-programime-mesime-kurse

Mësime për Android!

Në faqen tonë do të gjeni një seri mësimesh se si të programoni në Android. Nëse dëshironi kurse private, na kontaktoni në privat.Ju mirëpresim!

BlueJ – Editues dhe kompilues për Java

BlueJ është program kompjuterik për editim dhe kompilim të kodeve Java. Projekti BlueJ filloi të zhvillohet në universitetin Monash në vitin 1999 në Britaninë e Madhe nga ekipi programues në krye me profesorin universitar Michael Kölling. Ekipi kishte për qëllim realizimin e një projekti i cili do të lehtësojë të kuptuarit e programimit për fillestarët në programim me gjuhën programuese Java. Continue reading

Java për Fillestaret – 1 – Hapat e parë në Java

1-Hyrje ne Java

Java është gjuhe programuese e nivelit te larte e orientuar sipas objekteve. Mund te përdoret për te shkruajtur programe te natyrës se ndryshme, pra mund te konsiderohet një gjuhe për përdorim te përgjithshme. Java është shume e ngjashme me C/C++, pasi dhe projekti ne fillim  bazohej ne ketë gjuhe, por u braktis pasi ishin duke hasur probleme. Java mori disa veçori nga C/C++ dhe eliminoje ato problematiket.

Continue reading

Eclipse – Editor dhe Kompilator per Java

Në këto postime të para, do ju prezantojmë me disa vegla (tools) mjaft te rëndësishme për Java! Siç është rasti i editorit dhe kompilatorit per java Eclipse. Krijuar nga IBM në Nëntor të vitit 2001 Eclipse Project  dhe me pas si Eclipse Foundation rreth vitit 2004 ne platform jo përfituese. Eclipse është një komunitet open source, me projekte te cilat janë fokusuara mbi krijimin e veglave “open” për të zhvilluar dhe menaxhuar software-re gjate gjithë kohëzgjatjes se tij.

Continue reading