Tag Archives: java shqip

Koncepti Inheritance në Java + Shëmbull

Në shumë raste na duhet të krijojmë një klasë ku objektet e saj kanë një strukturë me specifike apo më shumë funksione se klasë tjetër që kemi përcaktuar më parë.

Në paradigmën e programimit të orientuar sipas objekteve, Inheritance (trashëgim) është mekanizmi kryesor për të ripërdorur kodin por dhe për një programim në rritje (incremental development).

Continue reading

Control statements-Kontrolli fluksit në Java dhe Operatorët

yes-no-control statements

Duke parë se tashme jeni familjar me krijimin e klasave dhe klasën main() do të shikojmë disa funksione të thjeshta por tepër të nevojshme gjatë krijimit të programeve.

Control Statements në Java!

Ato quhen control statements (deklarata kontrolli fjalë për fjalë ose kontrolli i fluksit ) dhe disa nga fjalëtkyce që do përdorim janë: IF, ELSE, WHILE, FOR, DO etj.

Para se të vazhdojmë dua të shpjegoj diçka mbi funksionet booleane dhe mënyrën se si ti deklarojmë ato. Disa nga operatoret që java përdor janë:

Operatoret që do hasim gjatë programimit në Java


== barabart me

!= jo i barabarte me

> me i madh se

>= me i madh ose i barabarte me

< me i vogel

<= me i vogel ose i barabarte me

Shëmbuj Java:


int a = 7;
int b = 45;

a > b ?

totali => 400;

Continue reading