Kurs Programimi në Java – Niveli Mesatar – LIVE

Original price was: 369 €.Current price is: 299 €.

Kurs Programimi në Java i Nivelit Mesatar | LIVE | 100% Online

Kursi zgjat 7 Javë, secila me nga 4 orë akademike. Leksionet janë ndërtuar të jenë intensive dhe do të ketë 2 seksione në jave me nga 2 orë akademike secila.

Out of stock

SKU: JAVA-MS-001 Category: Tag:

Mund të gjej punë si programues Java?

Po, mund të gjeni direkt punë si programues Java. Si kurrë më parë kërkesa e punës si programues Java është rritur ndjeshëm vitet e fundit. Puna nga shtëpia (Remote Work) ka zhbllokuar kufijtë e këtij profesioni pasi fare mirë mund të punoni për një kompani pa u paraqitur në zyrë.

Kujt është drejtuar ky kurs?

Ky kurs është përgatitur për personat që kanë njohuri mbi Java, pra të ketë bere Kursin Java Niveli Bazë.

Çfarë duhet të di paraprakisht?

Për këtë kurs duhet të dini konceptet bazë të gjuhës programimit Java.

Sa zgjat kursi Java?

Kursi zgjat 7 Javë, secila me nga 4 orë akademike. Leksionet janë ndërtuar të jenë intensive dhe do të ketë 2 seksione në jave me nga 2 orë akademike secila.

Programi i Kursit Java – Niveli Mesatar – Java Developer Online

Java 1 – Prezantimi i Kursit Java dhe rishikimi koncepteve bazë + Praktik (4 orë)

 • Prezantimi Kursit dhe hyrje në Java
 • Rishikimi i koncepteve bazë
 • Data Types dhe Variables, Arrays
 • Constants, Operators dhe Strings
 • Kontrolli fluksit (if/else, while, for, switch)

Java 2 – Prezantimi i Klasave, Superklasave dhe Koncepti Object Orientet Programing (OOP)+ Praktik (4 orë)

 • Klasat
 • Objektet
 • Llojet e konstruktorit
 • Hyrje ne OOP
 • Superklasa dhe subklasa

Java 3 – Metodat në Java, Overloading dhe Overwriting + Praktik (4 orë)

 • Aksesoret e metodave
 • Llojet e metodave në Java
 • Çfarë nënkuptojmë me Overloading
 • Çfarë nënkuptojmë me Overwriting

Java 4 – Prezantimi i Java Collections + Praktik (4 orë)

 • ArrayList, krijimi dhe përpunimi elementeve
 • LinkedList, krijimi dhe përpunimi elementeve
 • Hyrje në Java Generics

Java 5 – Hyrje ne Java Streams + Praktik (4 orë)

 • Çfarë janë Java Stream
 • Raste praktike të përdorimit
 • Diçka mbi Lamdba në Java

Java 6 – Klasat Abstrakte, Interfaces dhe Enumerations + Praktik (4 orë)

 • Çfarë janë klasat abstrakte
 • Diçka mbi Interfaces dhe përdorimi tyre
 • Deklarimi Enumerations dhe përdorimi tyre

Java 7 – Projekti final dhe Certifikata (4 orë)

 • Krijimi i një projekti final
 • Certifikata
Versioni

Java 11 LTS, Java 17 LTS

Niveli

Mesatar

You may also like…