Categories
Teknologji

GitHub ka një editor në Cloud

Codespaces është një editor online bazuar mbi Visual Studio dhe mund të punohet në cloud direkt nga Github.

Categories
Mesime Java

Maksimumi i dy numrave në Java me Input

Në këtë ushtrim ne Java do të përqendrohemi të gjejmë numrin më të madh të futur nga përdoruesi. Kodi në vijim kryen një kontroll të vetëm x > y dhe me pas shpreh në ekran (output) vlerat dhe përgjigjen. Rreshti Scanner in = new Scanner(System.in); merr në input një numër nga tastiera. Kemi lënë rastin […]

Categories
Teknologji

Ubuntu 15.04 – Vivid Vervet

Vivid Vervet është emri ne kod i Ubuntu 15.04 i cili do të lëshohet në prill të këtij viti. Të rejat e këtij sistemi operativ open source pritet të jenë të shumta. Konfermohen tre versionet Desktop, si Gnome, Kubuntu, Lubuntu dhe versioni Kinez Kylin.

Categories
Java Core Mesime Java

Komanda Import në Java

Sigurisht që filozofia e Java do të binte pa komandën import! Për të përdorur një class-ë apo metoda të shkruajtura më parë mund të importojmë librari me klasa në projektin tonë Java. Java ofron librari të shumta me klasa dhe metoda si për shembull class-a Date në brendësi të paketës java.util.

Categories
Mesime Java

Komentet në Java

Nëse do të lexojmë një kod në Java, gjera e parë që na venë sytë është komenti që i ka bërë programuesi metodës apo klasës. Pra është një praktikë e mire të shkruash komente në kod dhe pse shumë programues e neglizhojnë.

Categories
Mesime Java

Array në Java

Array (sq:Vektorë), janë shumë të rëndësishëm në Java. Në një array ruhet një sekuence vlerash të të njëjtit tip. Pra në vend që të deklarojmë çdo tip tek e tek numri1, numri2, numri3… numri9, mund ti përmbledhësh në një ndryshore të vetme, numra[]. Vini re, përpara se të shikojmë se si krijohet një Array, vektor […]