Java për Fillestaret – 1 – Hapat e parë në Java

1-Hyrje ne Java

Java është gjuhe programuese e nivelit te larte e orientuar sipas objekteve. Mund te përdoret për te shkruajtur programe te natyrës se ndryshme, pra mund te konsiderohet një gjuhe për përdorim te përgjithshme. Java është shume e ngjashme me C/C++, pasi dhe projekti ne fillim  bazohej ne ketë gjuhe, por u braktis pasi ishin duke hasur probleme. Java mori disa veçori nga C/C++ dhe eliminoje ato problematiket.

Continue reading