Cikli FOR ne Java dhe Ushtrimet e Para

Nëse në java do të na duhet të kryejmë cikle, apo të skanojmë një vektor, “nuk” mund të bëjmë dot pa funksionin for apo të ngjashëm.

Sintaksa e funksionit FOR në Java:

for(nisja; kontrolli; rritje/zbritje){
//kodi qe duhet te ekzekutohet brenda ciklit for
}


Shembull i funksionit for

image

Ushtrime në Java për lexuesit:

(pergjigjen mund ta dergoni ne komentet)

1. Me ane te nje cikli for, shtypni ne video te gjithë numrat çift nga 1 ne 100.

2. Me ane te cikleve for, ndërtoni nje Piramid me * (yje):


*
**
***
****
******

3. Me ane te ciklit for, kryeni shumën për 100 numrat e pare!

3 Comments

Leave a Reply