Lirenti

Lirenti

Experienced and highly-motivated Developer with 15+ years experience and participating in all aspects of the software development cycle. Eager to contribute to team success through hard work, attention to detail and excellent organizational skills. Collaborative team player, problem-solver with an analytical and driven mindset, and motivated to learn.

Çfarë kompjuteri duhet për programim në Java?

Në hapat e parë të programimit një kompjuter mesatar mund të jetë zgjidhja e duhur, por nëse filloni të shtoni shërbime softuarit tuaj ai mund të ngadalësohet ndjeshëm. Të marrësh një kompjuter të ri është një investim dhe ka disa faktorë që duhen marrë parasysh kur zgjidhni një kompjuter për software development