Kodi në PHP për të zbuluar shfletuesin e Internetit

Kodin mëposhtëm mund ta përdorni në projektet tuaja për të zbuluar çfarë shfletuesi është duke përdor vizitori faqes tuaj. Ky kodë mund gjej nëse shfletuesi është Internet Explorer (IE), Firefox, Opera ose Safari.

 <?php
$useragent = $_SERVER[˜HTTP_USER_AGENT']);

if (preg_match(˜|MSIE ([0-9].[0-9]{1,2})|',$useragent,$matched)) {
$browser_version=$matched[1];
$browser = ˜IE';
} elseif (preg_match( ˜|Opera ([0-9].[0-9]{1,2})|',$useragent,$matched)) {
$browser_version=$matched[1];
$browser = ˜Opera';
} elseif(preg_match(˜|Firefox/([0-9\.]+)|',$useragent,$matched)) {
$browser_version=$matched[1];
$browser = ˜Firefox';
} elseif(preg_match(˜|Safari/([0-9\.]+)|',$useragent,$matched)) {
$browser_version=$matched[1];
$browser = ˜Safari';
} else {
// browser not recognized!
$browser_version = 0;
$browser= other';
}

print "Shfletuesi: $browser $browser_version;

Në faqen e PHP.net mund të gjeni më shumë shpjegime mbi funksionin get_browser

One comment

Leave a Reply