GitHub ka një editor në Cloud

Në konferencën virtuale Satellite 2020 GitHub ka prezantuar një mori të rejash dhe veglash per programuesit mbarë botës.

Codespaces është një editor online bazuar mbi Visual Studio dhe mund të punohet në cloud direkt nga Github.

GitHub është blerë së fundmi nga Microsoft dhe ky kalim i programeve nuk është thjeshtë koincidencë.

Vizito | https://github.com/features/codespaces/