Komentet në Java

Nëse do të lexojmë një kod në Java, gjera e parë që na venë sytë është komenti që i ka bërë programuesi metodës apo klasës. Pra është një praktikë e mire të shkruash komente në kod dhe pse shumë programues e neglizhojnë.

Llojet e komenteve në Java

1. Komente në rresht

Kjo lloj forme komentimi është dhe me e përdorura. Për të shtuar një koment në rresht mjafton të shtoni në fillim dy barra //

// dhe çdo gjë këtu mbrapa do të jetë një koment.

2. Komente në shumë rreshta

Komente në disa rreshta, zakonisht për të shpjeguar më gjerë funksionin e klasës/metodës.

/*
	Ky lloj komenti mund të përmbaj më shumë
	se dy rreshta.
	Java.al
*/

3. Komente “Javadoc”

/**
	Ky lloj komentimi përdoret për prodhuar
	dokumentacionin në format HTML
	sipas standardit Javadoc

*/

Leave a Reply