Kodi në PHP për të gjetur vizitat nga Motorët e Kërkimit

Nëse po zhvilloni ndonjë aplikacion për Web dhe doni te dalloni motorët e kërkimit (bot) nga vizitoret, kodi ne vazhdim do ju zgjidhte punën fare thjesht.


< ?php function botDetect() { $bots_list=array( "Google"=>"Googlebot",
"Yahoo"=>"Slurp",
"Bing"=>"bingbot"
/*Shto emra te tjere ketu, si badiu, ask etj*/
);
$regexp='/'.  implode("|", $bots_list).'/';
$ua=$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
if(preg_match($regexp, $ua,$matches))
{
$bot=  array_search($matches[0], $bots_list);
return $bot;
}
else
{
return false;
}
}
?>

Leave a Reply